U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/4

Het uitrollen van de kernwaarden in de organisatie (1)

Datum bericht: 09-06-2014
 

De laatste 10 jaren zien we dat de waarden van organisaties steeds meer de aandacht en de belangstelling van het management van organisaties hebben. Dit zien we bevestigd in de boeken van o.a. Prahalad, Kottler en Covey.
De organisatiewaarden – het morele kompas – zoals deze ook vaak genoemd worden, staan volgens Wikipedia voor: Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is.

 

Succes

Waarden dragen niet alleen bij aan het succes, maar ook aan het succesvol zijn op lange termijn. Iedere afdeling heeft haar eigen waarden die bijdragen aan het succes van de afdeling maar ook aan de organisatie. Als dat niet het geval is zien we eilanden ontstaan die ieder hun eigen weg volgen. Of ze dan nog het succes van de onderneming ondersteunen is de vraag. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die hun kernwaarden blijven volgen ouder worden, ook in de huidige complexe markt.

 

Dag op de hei
Waarden kan je niet zo maar tijdens een “dag op de hei” definiëren en vervolgens uitrollen. Je zal de organisatiewaarden moeten identificeren en niet slechts roepen wat je zou willen. Als je een authentieke cultuur wilt ontwikkelen waarbij de waarden (met passie) geleefd worden, dan is het maken van een ‘snapshot’ vereist. Het management heeft dan inzage welke waarden belangrijk zijn en kunnen vervolgens werken aan deze kernwaarden. De managers op de verschillende niveaus zullen zich naar deze kernwaarden gedragen en ze stimuleren. Dit vereist wel het nodige van de managers, met name congruent gedrag en regelmatig de waarden tijdens werkoverleg bespreken. Vooral zij hebben zo invloed.  

 

Geloofwaardig
Als bepaalde waarden niet veranderen ligt het probleem veelal bij niet congruent gedrag van directie en/of managers. Dit geldt niet alleen in de communicatie naar de medewerkers, maar ook naar de klanten. Waarden bepalen hoe je de dingen in de wereld zet. Als je naar je klanten zegt dat je puur milieuvriendelijke materialen gebruikt bij fabricage van een product, maar medewerkers weten dat ze giftige pigmenten verwerken, dan staan de organisatiewaarden sterk onder druk. Directie is dan niet geloofwaardig en is van grote invloed, zowel intern als extern.
In het volgende artikel gaan we in verder in op de impact van waarden. 

 
<-- Terug