U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/40

Organisatie- en familiewaarden

Datum bericht: 03-04-2017
 

Uit onze blogs blijkt veelal het grote belang van waarden binnen organisaties. Waarden vormen binnen familiebedrijven een ankerpunt, zowel voor de eigen familie en onderneming als voor de omgeving. Iedereen weet waar het bedrijf voor staat en wat ervan kan worden verwacht.

 

Deze waarden spelen ook weer een grote rol bij de continuïteit als leiderschap aan de nieuwe generatie moet worden doorgegeven. De familiewaarden vormen vaak het fundament van het succes. Daarnaast zien we dat sterke waarden een sterk bedrijf maken! Dit kan onder druk komen te staan doordat business modellen op de wereldwijde markt snel veranderen.

 

De kracht van identiteit

Doorgaans zien we dat familiebedrijven beter renderen t.o.v. vergelijkbare niet familie organisaties.

Dit wordt toegeschreven aan de sterke waarde identiteit, die ten grondslag ligt bij het nemen van cruciale beslissingen, zie onze blog (http://www.waardewerkt.com/blog/details/blogId/44 ).

 

‘Waar staan we voor en wie zijn we als bedrijf’. Deze duidelijke identiteit helpt ook medewerkers hun persoonlijke waarden en doelen in lijn te brengen met die van de organisatie. En zoals we al in onze vorige blogs schreven leidt dit naar grotere betrokkenheid en prestaties bij werknemers.

Daarnaast helpen deze familiewaarden ook bij de opbouw van het sociaal kapitaal bij alle belanghebbenden rondom het bedrijf. Denk hierbij aan vertrouwen van toeleveranciers en loyaliteit van afnemers en aan de gemeenschap.

 

De kracht van de familie- en organisatiewaarden, maken ook dat er grote zorgvuldigheid vereist is bij de overdracht of bij het ‘up to date’ maken van deze waarden ten gevolge van erosie door veranderende businessmodellen, internationalisering, overnames en overdracht naar nieuwe jongere (familie) leiders.

Afhankelijk van de hierboven genoemde mogelijke overgangen, is ook de levensfase van het familiebedrijf van invloed op de te kiezen strategie.

De overgang van oprichter naar de volgende generatie is een andere dan wanneer je van de 5e naar de 6e generatie gaat. Ook hoe de waarden worden doorgegeven is hierbij van invloed (denk aan familiegewoonten, persoonlijke ervaringen, vastlegging of als ‘story telling’).

 

Belangrijke aspecten

Voor zowel organisaties als familiebedrijven is het van belang om de volgende aspecten in relatie tot waarden goed te bewaken, zoals;

  • Wat was het expliciete doel van de organisatie bij de start en wat was het gedachtengoed van de grondleggers. Dit is levend te houden middels b.v. ‘story telling’.
  • Maak de waarden duidelijk. Kernwoorden voor de familiewaarden en toelichten waarvoor die waarden staan, waardoor toetsing en beslissingen op basis van die waarden mogelijk worden. Waarden horen bij de keuzes die de organisatie maakt, als dit niet helder is zal de organisatie kwetsbaar worden.
  • Bepaal vervolgens welk gedrag bij die waarden horen. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Als (familie) waarden worden vertaald naar gewenst concreet gedrag voor medewerkers en leidinggevenden, komen ze pas echt tot leven.
  • Bepaal waarden zorgvuldig, zowel in de familie (inclusief de verschillende generaties) als externe partijen zoals klanten en leveranciers. Waarden kunnen als een kompas dienen voor de te volgen strategie en aan welke kenmerken medewerkers dienen te voldoen, zie blog  (http://www.waardewerkt.com/blog/details/blogId/45 ).
  • Werk vanuit een aantal waarden naar een beperkt aantal kernwaarden (3).
  • In het familiestatuut kan het belangrijk zijn om de kernwaarden vast te leggen. De ervaring leert dat het levend houden van een dergelijk document vaak als nuttig wordt ervaren.
  • Het vaststellen, bijstellen en overdragen van waarden dient zorgvuldig plaats te vinden. Iedere organisatie en familie is uniek en vraagt om haar eigen aanpak. Centraal staat de bewustwording van de (familie) waarden.

 

 

ValID®
Ons waardesysteem is zeer geschikt om deze (familie)waarden en cultuur elementen van de organisatie zichtbaar, toetsbaar en bespreekbaar te maken. Zeker op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, talent en vitaliteit. Ook liggen waarden ten grondslag aan branding (identiteit).

 

 

Vrij naar ECFB, BDO, RABOBANK 2017, PWC 2012, Jozef Lievens – Governance.

 
<-- Terug