U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/41

Eigenaarschap

Datum bericht: 08-05-17
 

Opeens kom je woorden in allerlei artikelen tegen, die je voor kort niet zag. Ze zijn “in”, maar vragen toch wel enige kennis. Woorden als agile, lean of social business. Zo ook het begrip eigenaarschap.

 

Wat is eigenaarschap

Wat betekent eigenaarschap. En hoe weet je of jouw medewerkers het hebben?

Eigenaarschap heeft te maken met het nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen en bijdragen aan de organisatie.

Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Neemt iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid?
  • Wordt er goed samengewerkt?
  • Zijn werknemers oplossingsgericht?
  • Worden medewerkers gestimuleerd in hun werk?

 

Wat er verwacht wordt van medewerkers is aan het veranderen. Waar het eerst vooral belangrijk was dat werknemers tevreden waren, willen we nu vooral gemotiveerde mensen. En dat ze eigenaarschap tonen. Is het een behoefte of een noodzaak van organisaties of van elk van ons?

 

Onderzoek

Jaren geleden was medewerkertevredenheid het belangrijkste aspect in arbeidsmarktonderzoek. Echter - vooral tijdens de crisisjaren - was tevredenheid niet voldoende, omdat de productiviteit achterbleef. Om die te verhogen waren er vooral bevlogen medewerkers nodig: uit onderzoek bleek dat die beter zouden presteren. Later bleek ook de noodzakelijkheid van betrokkenheid van medewerkers en de nieuwe rol van leiders hierop. (zie blog: http://www.waardewerkt.com/blog/details/blogId/42

 

Tegenwoordig willen we een organisatie met medewerkers die niet alleen gemotiveerd zijn, maar tevens wendbaar en flexibel. Ook graag oplossingsgericht, positieve energie en zelfvertrouwen uitstralen, verantwoordelijkheid in hun werk tonen en nog een beetje extra. We willen ondernemerschap en vitaliteit in de organisatie. Een hele lijst van verwachtingen.

 

Wat betekent eigenaarschap voor de medewerker.

Bij eigenaarschap gaat het om de werknemer. Er zijn diverse factoren van invloed op eigenaarschap. Deze zijn eigen verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, onderling vertrouwen (goede samenwerking), betrokkenheid bij de organisatie, oplossingsgerichtheid, ontwikkelingsmogelijkheden, proactiviteit en rolduidelijkheid. Rolduidelijkheid is de mate waarin de werknemer zich gesterkt en ondersteund voelt in de uitvoering van zijn werk. Het is belangrijk dat werknemers weten wat er van hen wordt verwacht en of de mogelijkheid bestaat om elke dag te doen waar ze goed in zijn.

 

En voor de leidinggevende

Hoe wakker je dan eigenaarschap aan? Hoe zorg je er voor dat jouw medewerkers zich maximaal verantwoordelijk voelen. Dat vereist een nieuwe aanpak.

Gebleken is dat medewerkers graag meer feedback krijgen. Zeker de jongste generatie op de werkvloer vraagt hierom. Ook is het belangrijk om het ontwikkelpad van medewerkers te bespreken.

Met elkaar uitzoeken wat de doelstelling is van het team, geeft de taak, de klus betekenis omdat men weet wat hij bijdraagt aan het team- en organisatiebelang. Let hierbij vooral op het lager kader, zij roepen minder vaak de hulp in van collega’s bij knelpunten dan werknemers met een middelhoge of hoge opleiding.

In voorgaande onderzoeken is naar voren gekomen dat medewerkers vaak niet goed op de hoogte zijn van de missie en visie van de organisatie.

(zie http://www.waardewerkt.com/leiden_en_management )

 

Eigenaarschap in organisaties

Binnen organisaties zijn we in de praktijk op allerlei plekken geneigd het eigenaarschap weg te halen op de plek waar het zou behoren te liggen. Onder de noemer van ‘ondersteuning bieden’ of ‘risicobeheer’ nemen we (on)bedoeld eigenaarschap over van de professional.

Daarmee zetten we in de praktijk een hele negatieve spiraal in werking, want wie onteigend wordt stopt met groeien, met betekenisvol zijn en dus met het nemen van initiatief en echte verantwoordelijkheid. Het doet afbreuk aan autonomie van de professional en stemt uiteindelijk niet overeen met de ware bedoeling van de organisatie. Zelden wordt echter betekenis en uitleg gegeven aan het begrip eigenaarschap.

 

Gevoel

Eigenaarschap gaat niet alleen over getallen, functiebeschrijvingen of missies die zijn beschreven. Ze zijn zeker belangrijk, alleen niet voldoende voor eigenaarschap.

Eigenaarschap gaat niet alleen over het wat, maar juist ook over het waarom. Wat maakt dat je hier werkt? Wat maakt dat je wel of geen eigenaarschap ervaart? Hoe zit dat voor jou persoonlijk? Waarom werk je hier? In hoeverre komen jouw talenten nu tot z’n recht? Hoe ga je die meer tot hun recht laten komen? Dit vraagt om persoonlijke relaties. Om gevoel. Durf je jezelf als leidinggevende of medewerker echt te verbinden?

 

Tot slot 

Met ValID® krijgt het management antwoorden op de vragen;

  • Zitten mijn medewerkers lekker in hun vel.
  • Wat zijn hun drijfveren.
  • Welke talenten hebben ze. Weten ze dit van zichzelf?

 

Voor het ontwikkelen van eigenaarschap is niet direct een groot verandertraject nodig. Als manager kan je met kleine acties al zichtbaar het eigenaarschap van je medewerkers vergroten.

Het helpt om ze meer inzicht in zichzelf te laten geven. Het is jouw rol om op de agenda te zetten waar jouw medewerkers energie uithalen en waar ze het beste tot hun recht komen. Wanneer ze zelf dit inzicht hebben, kunnen ze bewustere keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen.

 
<-- Terug