U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/43

Samen & Werken of samenwerken

Datum bericht: 08-08-2017
 

Samenwerken is vanzelfsprekend

Het gaat vanzelf

 

Waar hebben we het over? Over samenwerken. Als coach / adviseur weet je dat dit niet vanzelf gaat, samenwerken kost moeite, is een competentie op zich. En zeker met mensen die je vaak niet zelf uitgekozen hebt.

Dus nee, niet iedereen kan het, doet het of wil het of is vanzelfsprekend.

Eerst lopen we door een aantal facetten en tot slot geven we aan wat wij aan extra ondersteuning voor de coach / adviseur kunnen bieden.

 

Waarom is samenwerken belangrijk

Twee mensen kunnen meer bereiken dan één. Een Bijbelse wijsheid die nog steeds actueel is. Toen al wist men dat je met samenwerken meer kan bereiken dan wanneer je als individu opereert.

Eén van de beste argumenten om een eventuele samenwerking aan te gaan, is de logische schaalvergroting. Hierdoor bereik je een veel breder publiek. Door elkaar op de juiste manier aan te vullen en te inspireren, worden veel meer mensen betrokken bij het doel van de samenwerking.

 

Wat is samenwerken

Samenwerking is het bundelen van individuele krachten, van ieders kwaliteiten en achtergronden. Een competentie, waarover iedere medewerker zou moeten beschikken.

De meeste mensen zijn afhankelijk van anderen om hun eigen werk te kunnen doen. Mensen die kunnen samenwerken, gaan goed om met gedrag van deze verschillende mensen.

Samenwerken vraagt om goede communicatieve en sociale vaardigheden.

 

 

De praktijk

Wij ervaren in de praktijk dat medewerkers doorgaans weinig enthousiast zijn over de communicatie met hun leidinggevenden of collega’s. Hoe is dat bij jou in de organisatie? Kan je elkaar aanspreken, feedback geven of vragen om advies. Wat gaat er goed, kan beter of ontbreekt er. Vaak is er gebrek aan communicatie, het doel is wel duidelijk, maar de afspraken veranderen en worden niet of te laat doorgegeven. Of afspraken worden niet (consequent) nageleefd, zeker bij een leidinggevende is dat van grote invloed op het team.

 

Gebrek aan overleg door een hoge werkdruk, maakt dat men zich niet gehoord voelt, geen waardering ervaart. Gevolgen zijn, geen afstemming, geen delen van deskundigheid, geen teamgevoel, geen gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Wat is nodig voor een goede samenwerking

1. Een doel

Er is een doel nodig om naartoe te werken. Bepaal het gewenste resultaat. Ieder moet hetzelfde doel helder voor ogen hebben. Zonder gemeenschappelijk doel is er geen focus en is de samenwerking een illusie.

 

2. Afstemming

Een samenwerkingsteam bestaat uit verschillende mensen, ieder met zijn eigen belangen. Om de focus op het doel te krijgen en te houden is regelmatig afstemming nodig. Hierbij komen de communicatieve vaardigheden om de hoek kijken. Zonder communicatie is er geen coördinatie en zonder coördinatie is er geen eenheid, geen focus, geen aandacht, geen samenwerking.

 

3. Verantwoordelijkheid

Het is belangrijk dat ieder teamlid het gevoel heeft medeverantwoordelijk te zijn. Voel jij je als teamlid minder verantwoordelijk, dan heeft dat invloed op het hele team. Door hierover te praten maak je de weg vrij voor de mogelijk noodzakelijke afstemming.

Immers, samenwerken is sámen werken!

 

4. Rol

Ieder teamlid heeft een rol in het geheel. Vanuit je kennis, kunde en talenten ben je een onderdeel van het team. Belangrijk is om de rollen en verantwoordelijkheden en de daaruit voortvloeiende afspraken helder te hebben. Dat maakt het makkelijker je eigen verantwoordelijkheid te nemen en te tonen.

 

5. Vertrouwen

Vertrouwen vormt de basis van een goede samenwerking. Vertrouwen in je leidinggevende, vertrouwen in elkaars kennis en capaciteiten en die van jezelf. Dit geeft een veilige basis waarin ruimte is voor fouten, feedback, maar ook voor ontwikkeling en innovatie.

 

Samenwerken levert op

Een team met gemotiveerde mensen, die met elkaar naar het beste resultaat werken.

Waarin iedere individuele speler tot zijn recht kan komen.

Grotere binding met de organisatie.

Een organisatie die zich ontwikkelt, groeit op verschillende fronten.

 

Wat verkrijg ik als coach / adviseur met de inzet van ValID®

Met de inzet van ValID® krijg jij en het management antwoorden op de vragen;

  • Welke talenten heeft mijn team. Worden ze herkend en ingezet? Wat ontbreekt of kan ontwikkeld worden in relatie tot de doelstelling.
  • Welke aspecten in de huidige cultuur zijn bevorderend of belemmerend voor de samenwerking.
  • Welke voorkeurs-talen (stijlen) zijn in het team aanwezig. Herkent men deze en hoe kan men daar beter gebruik van maken.
  • Op deze wijze wordt waardebewust werken ontwikkeld en bij inzet van ieders kracht ontstaat een gemotiveerd team.
 
<-- Terug